ชาเมอร์ คลินิก แบ่งปันความสุขให้ตุณตาคุณยาย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ รังสิต (คลอง 5) จ.ปทุมธานี

ชาเมอร์ คลินิก ผู้บริหาร และพนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรายได้ที่มาจากลูกค้าทุกคน ที่สนับสนุนเรา

สุดท้าย ขอให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ จากบุญนี้ค่ะ