ชาเมอร์ คลินิก แจกทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก

ชาเมอร์ คลินิก ผู้บริหาร และพนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรายได้ที่มาจากลูกค้าทุกคน ที่สนับสนุนเรา

สุดท้าย ขอให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ จากบุญนี้ค่ะ