เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท เอ็ม.อี.เมดิคอล จำกัด หรือ ชาเมอร์ คลินิก ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้องๆ โดยร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ อาทิเช่น ลูกตะกร้อ, ไม้ปิงปองพร้อมลูก เป็นต้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อให้น้องๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในครั้งนี้ทางชาเมอร์ คลินิก ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี บอกกับเราว่า สถานสงเคราะห์แห่งนี้ได้ดูแล อุปการะเลี้ยงดูเด็กๆ จำนวนกว่า 100 ชีวิต และยังมีส่วนที่ขาดแคลนอยู่ เพราะสถานที่แห่งนี้ยังมีหลายคนที่ไม่รู้จัก ค่อนข้างหายาก เดินทางลำบาก ทางสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงานชาเมอร์คลินิกที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็น “อนาคตที่ดีของชาติต่อไป”