เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก Charmer Clinic ได้เข้าร่วมงานวิชาการประชุมอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้างปรากฏการณ์ ฉลองความยิ่งใหญ่ กับ Galderma Aesthetics Solution ด้วย Dermal Filler Restylane ยืน 1 ไม่เคยเป็นรองใคร..การันตีด้วยการใช้ มากกว่า 40 ล้าน treatments ทั่วโลก มาพร้อม Dysport ในแคมเปญ ABOISNOW สวยหมดจดพร้อมทุกสถานการณ์ “RESTYLANE 40 MILLION TREATMENTS” โดยภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ณ CENTARA GRAND AT CENTRALWORLD